ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST

CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH POJIŠŤOVNAMI
Potvrzování přihlášek
Přihláška do jeslí a mateřské školy 100,- Kč
2. a další přihláška 50,- Kč
Přihláška na střední školu a učiliště 150,- Kč
2. a další přihláška 150,- Kč
Přihláška na vysokou školu 150,- Kč
2. a další přihláška 50,- Kč
Přihláška na tábor, rekreační pobyt, sportovní akci, zájmovou činnost 100,- Kč
Návrh na lázně 150,- Kč
Lékařské zprávy
O zdravotním stavu dítěte pro různé účely
(prodloužení mateřské-rodičovské dovolené, zlepšení bytové situace, úprava pracovní doby apod.)
100,- Kč
Pro účely soudu 100,- Kč
Pro účely pojistné události (vypsání pojistky) 200,- Kč
Pro odklad školní docházky 100,- Kč
Pro výpočet škody na zdraví (bolestné a ztížení společenského uplatnění) 200,- Kč
Pro osvobození z tělesné výchovy 100,- Kč
Další výkony
Vystavení zdravotního průkazu 150,- Kč
Nehrazené očkování 150,- Kč
Opis receptu, OČR nebo očkovacího průkazu 100,- Kč
Perforace uší pro náušnice nastřelením + náušnice 500,- Kč
Žádost o řidičský průkaz 300,- Kč
Vstupní prohlídka do zaměstnání 300,- Kč
Zapůjčení kojenecké váhy na 1 týden 70,- Kč
Sportovní prohlídka 200,- Kč
Místní znecitllivění při aplikaci naušnic, odběru krve 70,- Kč
Vyšetření krevní skupiny na žádost pacienta 350,- Kč
Streptest na vlastní žádost 150,- Kč
CRP test na vlastní žádost 150,- Kč
ordinace

Remia s. r. o., IČ 293 08 461
nestátní zdravotnické zařízení
Marešova 12, 602 00 Brno

Lékař: MUDr. Jana Remundová
Sestra: Jana Humlová

jana.remundova@tiscali.cz

partneri


www.fotep.cz

všechna práva vyhrazena
© 2012-2016 Remia s. r. o.

Firma je vedená u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 73084.