ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROSTSMLUVNÍ POJIŠŤOVNY

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Portál zdravotních pojišťoven: www.portalzp.cz
ordinace

Remia s. r. o., IČ 293 08 461
nestátní zdravotnické zařízení
Marešova 12, 602 00 Brno

Lékař: MUDr. Jana Remundová
Sestra: Jana Humlová

jana.remundova@tiscali.cz

partneri


www.fotep.cz

všechna práva vyhrazena
© 2012-2016 Remia s. r. o.

Firma je vedená u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 73084.