ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROSTZ PRAXE LÉKAŘE

MUDr. Jana Remundová promuje 20. května 1988 na lékařské fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně – nynější Masarykově univerzitě – a získává diplom v oboru dětské lékařství. V témže roce nastupuje do Okresní nemocnice ve Znojmě, poté vykonává praxi na Poliklinice v Židlochovicích, I. dětské klinice v Brně a zastupuje za mateřskou dovolenou v dětské ordinaci v Sokolnicích. Průběžně slouží lékařskou službu první pomoci v Centru dětských odborných služeb v Bílém domě v Brně.
V roce 1992 atestuje a získává specializaci v oboru pediatrie. V rámci kontinuálního studia se zúčastňuje četných kongresů a odborných seminářů.
1. dubna 1995 jí Česká lékařská komora uděluje osvědčení k výkonu lékařské praxe v oboru pediatrie.
14. března 2001 vzniká rozhodnutím Magistrátu města Brna nestátní zdravotnické zařízení – ordinace praktického lékaře pro děti a dorost v Brně na ulici Marešova 8.
Průběžně plní veškeré nové zákonné poždavky na provoz zdravotnických zařízení a provozování lékařské praxe. Česká lékařská komora jí uděluje s platností od 5. května 2008 diplom celoživotního vdělávání lékařů , který je obnoven dne  5. května 2013 s platností do 4. května 2018 a od 1. srpna 2008 licenci pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektora v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.
9. června 2008 nabyla právní moci dvě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR, kterými se MUDr. Janě Remundové přiznávají specializační způsobilosti k výkonu zdravotního povolání lékaře v oborech dětské lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost.
3. února 2012 zakládá nové nestátní zdravotnické zařízení REMIA s. r. o. a pokračuje ve své lékařské praxi formou této obchodní společnosti. Její sídlo posléze k 24. říjnu 2012 přemísťuje do nových prostor restaurovaného historického domu na adrese Brno, Marešova 12, jehož prvním majitelem byl český vlastenec Jan Bareš. Spojení moderních lékařských postupů s estetickým protředím ordinace v architektonicky významném objektu vytváří optimální předpoklady pro spokojenost pacientů.


foto lokality bernackova
foto lokality bernackova
foto lokality bernackova
ordinace

Remia s. r. o., IČ 293 08 461
nestátní zdravotnické zařízení
Marešova 12, 602 00 Brno

Lékař: MUDr. Jana Remundová
Sestra: Jana Humlová

jana.remundova@tiscali.cz

partneri


www.fotep.cz

všechna práva vyhrazena
© 2012-2016 Remia s. r. o.

Firma je vedená u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 73084.