Ceník výkonů nehrazených pojišťovnami

Ceník je platný od 1. 7. 2023

POTVRZOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihláška do jeslí a mateřské školy

100,-

2. a další přihláška

50,-

Lékařský posudek ke vzdělání

300,-

Přihláška na tábor, rekreační pobyt, sportovní akci, zájmovou činnost (zdravotní způsobilost)

200,-

Návrh na lázně

250,-

LÉKAŘSKÉ ZPRÁVY

O zdravotní stavu dítěte pro různé účely (prodloužení mateřské-rodičovské dovolené, zlepšení bytové situace, úprava pracovní doby apod.)

100,-

Pro účely soudu

300,-

Pro účely pojistné události (vypsání pojistky)

300,-

Pro odklad školní docházky

100,-

Pro osvobození z tělesné výchovy

100,-

POTVRZOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Vystavení zdravotního průkazu

200,-

Nehrazené očkování (aplikace+režijní náklady+poučení pacienta)

200,-

Opis receptu, OČR nebo očkovacího průkazu

100,-

Perforace uší pro náušnice nastřelením + náušnice

600,-

Žádost o řidičský průkaz

300,-

Vstupní prohlídka do zaměstnání

300,-

Zapůjčení kojenecké váhy na 1 týden

70,-

Sportovní prohlídka

200,-

Místní znecitlivění při aplikaci náušnic, odběru krve (EMLA)

90,-

Vyšetření krevní skupiny na žádost pacienta

350,-

Streptest na vlastní žádost

260,-

CRP test na vlastní žádost

250,-

Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost

300,-

Opis zdravotního a očkovacího průkazu (knížka)

400,-

Lékařské potvrzení do zahraničí (á 1 str.)

500,-

Vyšetření pacienta bez smluvního pojištění ke zdravotnickému zařízení 850 Kč (v hotovosti)